Hukuk Fakültesi
Telefon : 0216 333 34 38
E-Posta : ozenc@tau.edu.tr

Berke Özenç 1981 yılında İstanbul’da doğdu. Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı ve 2004 yılında aynı üniversitenin Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda asistan olarak göreve başladı. Yüksek lisans ve doktorasını yine İstanbul Üniversitesi’nde kamu hukuku alanında tamamlayan Özenç, 2013 yılından bu yana Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çalışmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İnanç Özgürlüğü (Kitap Yayınevi, 2006) isimli kitabının yanı sıra çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Hukuk Devleti, 2014 yılında İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

 

Devlet Kuramı

İnsan Hakları Hukuku

 

 

Kitaplar

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İnanç Özgürlüğü, Başörtüsü, Zorunlu Din Dersleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kitap Yayınevi, 2006.

 

Hukuk Devleti: Kökenleri ve Küreselleşme Çağındaki İşlevi, İletişim, 2014.

 

Makaleler

“Türkiye’nin Demokratikleşmesinde Öncelikler”, Sevin Toluner’e Armağan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl: 24, Sayı: 1-2, 2003, s. 619-651.

 

“Yasama Yetkisinin Devri ve Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Kanun Hükmünde Kararname Kurumu”, Çetin Özek’e Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, 2004, s. 661-697.

 

“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddesi Çerçevesinde Makul Sürede Yargılanma Hakkı”, Bülent Tanör’e Armağan, 2004, s. 445-479.

 

“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. Maddesi Çerçevesinde Başörtüsü Sorunu”, Erdoğan Teziç’e Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, Armağan Seri No: 5, 2005, s. 687-709.

 

“Kadın Sünneti: Etnomerkezci Önyargılardan Kültürel Dinamikleri Dikkate Alan Bir Yaklaşıma Doğru”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LXIV, Sayı: 2, 2006, s. 145-167.

 

“AİHM ve Danıştay Kararlarının Ardından Zorunlu Din Dersleri Sorunu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LXVI, Sayı: 2, 2008, s. 191-226.

 

“Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü ve Mekân Yasakları”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LXXIV, Sayı: 2, 2015, s. 87-134.

 

“Yüksek Mahkeme'nin Eşcinsel Evlilik Kararı Işığında Eşitlik, Demokrasi ve Yargısal Denetim”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 73, Sayı: 2, 2018, s. 545-575. 

 

Kitap Bölümleri

 

“Marx, Hukuk Devletinin Kökenleri ve Liberal Hakların Sınırları”, Liberal Hakların, Hukukun ve Devletin Sınırları, Editör: Bora Erdağı, Notabene Yayınları, 2015.

 

Çeviri

 

Philip Kunig, “Uluslararası Hukukta Kadınların Korunması – Normlar, Eksiklikler, Perspektifler”, Çev. Berke Özenç, 2. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılık, Tebliğler, Cilt I, Alfa Yayınları, 2012, s. 129-140.