ÜNİVERSİTEMİZ YÖNETMELİK ve YÖNERGELERİ

Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Üniversitemiz Yurtdışı Öğrenci Kabülünde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge

Almanca Hazırlık Sınıfı İle Lisans Programlarında İngilizce Derslerin Eğitim - Öğretimi Ve Sınav Yönergesi

Türk-Alman Üniversitesi Lisans Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi

Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi

Türk-Alman Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi

 

ESASLAR

Türk-Alman Üniversitesi Lisans Bitirme Çalışması Esasları

Türk-Alman Üniversitesi Lisans Mezunlarının Başarı Sıralamasının Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar 

 

SENATO KARARLARI:

2018/23: Lisansüstü 100’lük Not Aralıkları 

2019/22: Almanca Muafiyeti Sağlayan Dil Belgeleri

 


YÖK Yönetmelikleri ve Diğer Mevzuat

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 

 


Bu sayfa 10-4-2019 11:14 tarihinde güncellendi.