TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE 1) İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI, BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

 

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ:

 Başvuru Tarihleri

 01 – 15 Ağustos 2018

Almanca Yeterlik Sınavı*

Yazılı Sınav: 27 Ağustos Saat: 10:00

Sözlü Sınav: 4 Eylül Saat: 10:00

 Başvuruların Değerlendirilmesi

 05 - 07 Eylül 2018

 Sonuçların Web Sayfasından İlanı

 10 Eylül 2018

 Kayıt Tarihleri

 13 – 14 Eylül 2018

* C1 seviyesinde Almanca Dil Belgesine sahip olmayanlar için.

 

BAŞVURU BELGELERİ:

Başvurular Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden (http://obs.tau.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yatay_login.aspx adresinden) çevrimiçi (online) olarak alınacaktır.

Başvuru sırasında gerekli belgelerin taranarak PDF veya JPG formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Elden veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin eksik ya da hatalı yüklenmesi halinde başvuru kabul edilmeyecektir.

  1. Yeni Tarihli ve Sınıfını Belirten Onaylı Öğrenci Belgesi,
  2. Disiplin Cezası Almadığını Gösteren Resmi Belge (Öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca istenmez),
  3. Adayın kayıtlı olduğu programa yerleştiği ilgili yıldaki bütün puan türlerinde alınan yerleştirme puanı ve başarı sıralarını gösterir ayrıntılı ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
  4. Adayın ÖSYM Tarafından Yerleştirildiği Yıl ve Programa Ait Merkezi Yerleştirme Sınav Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı),
  5. C1 Seviyesinde Almanca Dil Belgesi (Üniversitemiz Senatosu’nun 09.12.2014 tarih ve 2014/44 sayılı kararıyla kabul edilen belgeler) ya da Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Tarafından Yapılan Almanca Yeterlik Sınavı’ndan En Az C1 Seviyesinde Puan Alınması,
  6. Daha Önce Ek Madde 1 Kapsamında Yatay Geçiş Yapmadığını Gösterir Onaylı Belge (Öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca istenmez),
  7. Ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf.

 

KONTENJANLAR için Tıklayınız

ÖSYS TABAN PUANLARI için Tıklayınız

DGS TABAN PUANLARI için  Tıklayınız

 

KAYIT İŞLEMLERİ

1) Değerlendirme sonuçları, ilgili fakültenin web sayfasında duyurulur.

2) Kayıt hakkı kazanan adaylar başvurularında sisteme yükledikleri belgelerin asılları, nüfus cüzdanı fotokopileri ve 2 adet vesikalık fotoğrafları ile birlikte, takvimde belirtilen kayıt tarilerinde Öğrenci işleri Daire Başkanlığına şahsen başvurmalıdırlar.

3) Adaylar, takvimde belirtilen tarih aralığında başvuruda bulunmazlarsa kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Takvime uygun olarak boş kontenjanlara yedek adayların kayıtları alınacaktır.

Merkezi Yerleştirme Puanıyla (Ek Madde 1 Uyarınca) Yatay Geçiş Uygulama Esasları

 

 


Bu sayfa 13-9-2018 9:30 tarihinde güncellendi.