TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ İLE ÖĞRENCİ KABULÜ

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler, başvuru tarihleri, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ:

Başvuru Tarihleri

 01 – 15 Ağustos 2018

 Almanca Yeterlik Sınavı*

Yazılı Sınav: 27 Ağustos Saat: 10:00

Sözlü Sınav: 4 Eylül Saat: 10:00

 Başvuruların Değerlendirilmesi

 05 - 07 Eylül 2018

 Sonuçların Web Sayfasında İlanı

 10 Eylül 2018

 Adayların Kayıtları

 13 – 14 Eylül 2018

  

 

 

 

 

 

 

* C1 seviyesinde Almanca Dil Belgesine sahip olmayanlar için

 

BAŞVURU KOŞULLARI:

 1. Üniversitemiz Senatosu’nun 09.12.2014 tarih ve 2014/44 sayılı kararıyla kabul edilen C1 seviyesinde Almanca Dil Belgesine sahip olmak (İstenilen Almanca Dil Belgesi bulunmayan adayların başvuruları, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Almanca Yeterlik Sınavından başarılı olmaları durumunda değerlendirmeye alınacaktır),
 2. İlgili örgün öğretimde takip edilen sınıftaki tüm derslerden başarılı olmak kaydı ile 4 lük sistemde 3 ve üzeri Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmak (100 lük ve 4 lük sistemdeki dönüşümler için YÖK 'ün dönüşüm tablosu kullanılır),
 3. Üniversiteye kayıt olduğu yıla ait ÖSYM/LYS sınav sonuç belgesi.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 1. Değerlendirme Puanı = AGNO + (Öğrencinin LYS Puanı / Bölümün LYS Puanı) x 2
 2. Adaylar yukarıdaki şekilde hesaplanan değerlendirme puanına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve değerlendirme bu sıralamaya göre yapılır. Değerlendirme puanının eşit olması durumunda yerleştiği LYS puanı yüksek olan aday tercih edilir.
 3. Asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenir. Akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıt için başvurmayan asil adaylar yerine yedek adayların kayıt başvurusu alınır.
 4. Yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde ilgili fakültenin web sayfasında ilan edilir.

 

KONTENJANLAR:

FAKÜLTE / PROGRAM

Yurtiçi

2. Sınıf

Yurtiçi

3. Sınıf

Fen Fakültesi/Malzeme Bilimi ve Teknolojileri

5

-

Hukuk Fakültesi

2

2

Hukuk Fakültesi (BK. 766)*

3

4

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme

2

9

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme (BK. 766)*

5

14

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2

13

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  (BK. 766) *

2

14

Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Kültür ve İletişim Bilimleri

3

-

Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği

2

-

Mühendislik Fakültesi / Mekatronik Sistemler Mühendisliği

2

4

Mühendislik Fakültesi / Mekatronik Sistemler Mühendisliği  (BK. 766)*

9

9

Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühendisliği

2

4

Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühendisliği  (BK. 766)*

4

12

* Bu programa ilgili yıl ÖSYS kılavuzunda bulunan Almanca eğitim veren ya da Almanca ders programı uygulayan liselerden mezun olanlar başvurabilirler.

 

İNTİBAK İŞLEMLERİ

Yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibak işlemleri ilgili bölümün/programın öğretim planına göre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:              

Başvurular Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden (http://obs.tau.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yatay_login.aspx adresinden) çevrimiçi (online) olarak alınacaktır.

Başvuru sırasında gerekli belgelerin taranarak PDF veya JPG formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Elden veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin eksik ya da hatalı yüklenmesi halinde başvuru kabul edilmeyecektir.

                          

 1. Yeni Tarihli ve Sınıfını Belirten Onaylı Öğrenci Belgesi,
 2. C1 Seviyesinde Almanca Dil Belgesi ya da Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Tarafından Yapılan Almanca Yeterlik Sınavı’ndan En Az C1 Seviyesinde Puan Alınması,
 3. LYS Sonuç Belgesi’nin ÖSYM Sayfasından Alınan Çıktısı,
 4. Türkçe Not Durum Belgesi (Transkript): Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını gösteren onaylı belge,
 5. İkinci Öğretim Programlarından Birinci Öğretim Programlarına Yapılacak Başvurular İçin, Öğrencinin Tamamladığı Sınıfta Yapılan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması Sıralamasında   İlk % 10’a Girdiğini Gösteren Belge,
 6. Disiplin Cezası Almadığını Gösteren Resmi Belge (Öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca istenmez),
 7. Adayın Öğrenim Gördüğü Yükseköğretim Kurumunda İzlediği Programın Onaylı Öğretim Planı ve Ders İçerikleri,
 8. Bir Adet Fotoğraf.

 

 

 


Bu sayfa 13-9-2018 9:17 tarihinde güncellendi.