TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ

 

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ:

 Başvuru Tarihleri

 01-23 Temmuz 2018

 Türkçe Yeterlik Sınavı*

 25 Temmuz 2018

 Başvuruların Komisyonca Değerlendirilmesi

 25-31 Temmuz 2018

 Asıl ve Yedek Kazananların Web Sayfasında İlanı

 03 Ağustos 2018

 Asıl Adayların Katkı Payı Ödemesi ve Kayıtları

 06-07 Eylül 2018

 Açık Kontenjanlar İçin Yedek Adayların Web Sayfasında İlanı

 10 Eylül 2018

 Yedek Adayların Katkı Payı Ödemesi ve Kayıtları

 20-21 Eylül 2018

*Öğretim Dili %30 Almanca olan programlara başvuran ve B2 seviyesinde Türkçe dil belgesi olmayan veya 700 saat Türkçe eğitimi aldığını belgeleyemeyen adaylar için.

 

BAŞVURU KOŞULLARI:

Öğretim dili %30 Almanca olan programlara başvuruda bulunacak adayların B2 seviyesinde Türkçe dil bilgisine sahip olduklarını veya 700 saat Türkçe eğitimi aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir. B2 seviyesinde Türkçe dil belgesi olmayan veya 700 saat Türkçe eğitimi aldığını belgeleyemeyen adayların Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Türkçe Dil Yeterlik Sınavı’nı başarmaları gerekmektedir. Aksi halde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Öğretim Dili Almanca olan programlara başvuran adaylardan Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz.

 

Aşağıdaki şartlardan birini yerine getiren aday başvuruda bulunabilir.

1.   Almancanın resmi dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği 12 yıllık öğretim kurumlarında Hochschulzugangsberechtigung (yükseköğretim giriş yeterliliğini) sağlayacak bir eğitim alarak  

a)     Abitur veya  Matura diploma not ortalaması 6'lık puan sisteminde en az 3,0 olan adaylar (Fen ve Mühendislik Fakültelerine başvuran adaylarda ayrıca Abitur ve Matura sınavı dahilinde matematik sınavına girmiş ve en az geçer not almış olmak),

b)     Fachgebundene Hochschulreife diploma not ortalaması 6'lık puan sisteminde en az 3,0 olan adaylar (diplomasına sahip oldukları meslek alanı ile ilgili bir lisans programına başvurabilirler),

c)      Fachhochschulreife diplomasına sahip olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bağlı devlet üniversiteleri tarafından yapılan Yurtdışı Öğrenci Sınavı (YÖS)’ndan 100 üzerinden en az 85 almış olan adaylar,

2. Almancanın resmi dil olarak konuşulmadığı bir ülkede 12 yıllık öğretim kurumlarında Hochschulzugangsberechtigung (yükseköğrenim giriş yeterliliği) sağlayacak bir eğitim alarak  

 

a)     Abitur veya  Matura  diplomasına veya C1 seviyesinde Almanca Dil Belgesine ve 100’lük not sisteminde en az 80 diploma notuna sahip olan adaylar,

b)     Abitur veya  Matura  diplomasına veya C1 seviyesinde Almanca Dil Belgesine sahip olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bağlı devlet üniversiteleri tarafından yapılan Yurtdışı Öğrenci Sınavı (YÖS)’ndan 100 üzerinden en az 85 alan adaylar.

KONTENJANLAR:

Yurt dışından öğrenci kabulü kapsamında başvuran adaylar başvurularını aşağıda belirtilen 11 programdan ikisini seçerek yapabilirler.

Fakülte

Program

Kontenjan

FEN FAKÜLTESİ

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca)

5

Moleküler Biyoteknoloji (Almanca)

5

HUKUK FAKÜLTESİ

Hukuk Fakültesi (% 30 Almanca)

5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat (Almanca)

5

İşletme (Almanca)

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca)

5

KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Kültür ve İletişim Bilimleri (% 30 Almanca)

5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği (Almanca)

5

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca)

5

Endüstri Mühendisliği (Almanca)

5

Mekatronik Sistemler Mühendisliği (Almanca) 

5

 

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular yukarıdaki takvimdeki tarihler arasında aşağıdaki adres üzerinden online yapılacaktır:

http://obs.tau.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx

Online başvuru sırasında başvuru belgelerinizi sisteme yüklemeniz istenecektir.
Doldurulması zorunlu bütün alanlar doldurulmadan ve bütün belgeler yüklenmeden sistem başvuru formunu göndermenize izin vermeyecektir.

Başvurularda herhangi bir sorun yaşanması durumunda obs-destek@tau.edu.tr adresine bildirebilirsiniz. E-postanız bize ulaştığında sizinle iletişime geçilecektir.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

  • Lise Diploması
  • Resmi Transkript (Not Dökümü)

Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerini yüklemeleri gerekmektedir.

  • YÖS Sonuç Belgesi

YÖS belgesi ile başvuracak adaylar için.

  • En az C1 Düzeyinde Almanca Dil Belgesi

Ortaöğreniminin tamamını Almancanın resmi dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında tamamlayanlar hariç.

  • B2 düzeyinde Türkçe dil bilgisini gösteren belgenin onaylı örneği

Tamamen yabancı dilde okutulan programlara başvuran adaylar hariç.

  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

T.C. uyruklu adaylar ile uyruğundan birisi T.C. olan çift vatandaşlığa sahip adaylar  için.

  • Pasaport Fotokopisi

Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların fotokopisi

Pasaportu olmayan öğrencilerin her hangi bir belge yüklemesine gerek yoktur.

  • Mavi Kart

Mavi Kartı olmayan öğrencilerin her hangi bir belge yüklemesine gerek yoktur.

  • İkametgah Tezkeresi

İkametgah Tezkeresi olmayan öğrencilerin her hangi bir belge yüklemesine gerek yoktur.

  • Fotoğraf

Son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi “Yurtdışı Öğrenci Değerlendirme Komisyonu”nca Türk-Alman Üniversitesi’ne Yurtdışı Öğrenci Kabulünde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge çerçevesinde yapılır.

Yerleştirme işlemlerinde Abitur ve Matura sonuçlarına öncelik verilir.

Kontenjan dolmadığı durumda Fachgebundene Hochschulreife diplomasına, Fachhochschulreife diplomasına, diploma notuna ve YÖS puanına göre yapılan başvurular değerlendirilir.

Değerlendirme Komisyonu tarafından kontenjan kadar yedek aday belirlenebilir. Üniversite ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.

 

 

 

 


Bu sayfa 19-6-2018 9:41 tarihinde güncellendi.