Türkiye’deki liselerden mezun olanlar arasından öğrenci kabulü, mezun olunan liseye göre farklılık arz etmektedir. Buna göre:

I. Almanca eğitim veren ya da Almanca ders programı uygulayan Türkiye’deki liselerden (Tablo-1) mezun olan öğrencilerin kabulü:

a) Türk Vatandaşı Olanlar

Türkiye'de Almanca eğitim veren ya da Almanca ders programı uygulayan liselerden mezun olan Türk vatandaşı öğrenciler TAÜ'ye iki farklı şekilde kayıt yaptırma imkânına sahiptir:

1) ÖSYM tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na girmek suretiyle, genel kontenjan üzerinden yerleştirilebilirler.

2) ÖSYM tarafından yapılan TYT ve YKS’ye girmek suretiyle özel kontenjan üzerinden yerleştirilebilirler.

Önemli Not: Bu liselerden mezun olan öğrenciler için, özel kontenjanlar ayrılmıştır. Özel kontenjan üzerinden kayıt yaptırabilmek için, bu tür liselerden mezun olan Türk öğrenci adaylarının TYT ve YKS’ye girmeleri zorunludur. Bu özel kontenjana ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmeler, aday öğrencilerin YKS sınavında aldıkları puanlar esas alınarak gerçekleştirilecektir.

Almanca eğitim veren ya da Almanca ders programı uygulayan Türkiye’deki liselerden mezun olan öğrenciler için özel kontenjan tanımlanan programlarımızın puan türleri ve taban puanları Tablo-2’de verilmiş olup, adayların ilgili yerleştirmede taban puanlarının  en az tercih ettikleri programın karşısında belirtilen taban puan kadar olması gerekmektedir.

Bu grupta yer alan öğrencilerin genel kontenjan üzerinden yerleştirilmelerinde herhangi bir özellik bulunmamaktadır.

Tablo-1: Almanca Eğitim Veren ya da Almanca Ders Programı Uygulayan Liseler

Tablo-2: Almanca Eğitim Veren ya da Almanca Ders Programı Uygulayan Liselere Kontenjan Ayrılan Programlarımızın Puan Türleri ve Taban Puanları

b) Türk Vatandaşı Olmayanlar

Almanca eğitim veren ya da Almanca ders programı uygulayan Türkiye’deki liselerden mezun olan yabancı uyruklu adaylar “Yurtdışı Öğrenci” statüsüne tabidirler. Bu adaylar yabancı öğrenci kontenjanı üzerinden başvuru yaparak değerlendirme sonucuna göre kayıt yaptırabilirler. 

II. Türkiye’deki diğer liselerden mezun olan öğrencilerin kabulü:

Bu gruba dâhil olan öğrenciler bakımından herhangi bir özellik söz konusu değildir. Türkiye’deki diğer üniversitelere öğrenci kabulünde uygulanan ilke ve kurallar TAÜ’ye öğrenci kabulü bakımından da geçerlidir.

 


Bu sayfa 10-4-2019 8:58 tarihinde güncellendi.