TÜRK-ALMAN  ÜNİVERSİTESİ

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

 

1- KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMESİ YAPMAYACAK ÖĞRENCİLER

 • Hazırlık sınıfı eğitiminde; birinci yılında olan öğrenciler,
 • Lisans; 1-8 inci yarıyıllarda öğrenim gören öğrenciler,
 • Lisansüstü-Yüksek Lisans; 1-4 üncü yarıyıllarda öğrenim gören öğrenciler,
 • Lisansüstü-Doktora; 1-8 inci yarıyıllarda öğrenim gören öğrenciler,
 • Lisans Programlarına Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında kayıt yaptıran T.C. uyruklu ile Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyen (Mavi kart sahibi) öğrenciler,
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında ayrıca belirlenecek kontenjandan yerleşen Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olaylar nedeniyle ülkemizde misafir edilen Suriyeli öğrenciler,
 • Şehit ve Gazi çocuğu olduğunu Askerlik Şubelerinden veya Emniyet Müdürlüklerinden alacakları belge ile beyan edenler katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler (Belgelerin aslının getirilmesi gerekir).

 

2- KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMESİ YAPACAK ÖĞRENCİLER

 • Hazırlık sınıfı eğitiminde; ikinci yılında olan öğrenciler,
 • Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programında programın öğrenim süresini aşan öğrenciler,
 • Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında lisans programlarına kayıtlı T.C. uyruklu ile Mavi kart sahibi öğrencilerden programın öğrenim süresini aşanlar,
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında ayrıca belirlenecek kontenjandan yerleşen Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olaylar nedeniyle ülkemizde misafir edilen Suriyeli öğrencilerden programın öğrenim süresini aşanlar,
 • Birinci ve açık öğretim kapsamında bir programda kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrenciler,
 • Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak veya kayıt yenileyecek olan yabancı uyruklu lisans öğrencileri ile yurtdışı kontenjanından yerleşen lisansüstü öğrenciler  ( Söz konusu öğrenciler kayıtlı oldukları program için belirlenen katkı payı/öğrenim ücretinin üç katı öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.).
 • İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıran öğrenciler bir (1) AKTS için 50,00 (elli) Türk Lirası öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.
 • 667 sayılı KHK kapsamında kayıtlı öğrenciler öğrenim ücreti yatıracaktır.

 

ÖĞRENCİ KATKI PAYINI/ÖĞRENİM ÜCRETİNİ İLGİLİ DÖNEM BAŞLARINDA KAYIT OLMA VEYA KAYIT YENİLEME SIRASINDA ÖDEMELİDİR. SÜRESİ İÇİNDE KATKI PAYI VEYA ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEMEYENLER İLE MAZERETLERİ İLGİLİ YÖNETİM KURULUNCA KABUL EDİLMEYENLER, O DÖNEM İÇİN KAYIT YAPTIRAMAZ VE ÖĞRENCİLİK HAKLARINDAN YARARLANAMAZ.

 

3- YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILAN PROGRAMLARDA ÖĞRENİM ÜCRETİ TUTARI

 • Yabancı dille öğretim yapılan bölüm/programlarda öğrenim ücreti bir buçuk katı olarak alınır. 

 

4- ÖZEL ÖĞRENCİLER

 • Yüksek Lisans ve Doktora Programında özel öğrenci statüsünde öğrenim gören öğrenciler bir AKTS başına 15,00 (on beş) Türk Lirası öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.

 

5- KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI BANKA BİLGİLERİ

 • Öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerini aşağıda belirtilen IBAN numarasına T.C. Kimlik Numarası/Y.U. Numarası, öğrenci numarası, ad ve soyad ile bölüm/program adı belirtilerek yapmaları ve dekontlarında söz konusu bilgilerin yer alması gerekmektedir.

 

 • Dekontların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 • Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

 

Halkbank Kuyubaşı Şubesi

IBAN NO: TR 22 0001 2009 8660 0006 0000 69

      BIC/SWIFT: TRHBTR2A

     

·         HESAPLANAN KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

 

BAKANLAR KURULU KARARI:

07.07.2018 tarih ve 30471 sayılı Resmi Gazete Karar Sayısı : 2018/12007

"2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”


Bu sayfa 25-1-2019 16:23 tarihinde güncellendi.