DGS KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. DGS Sınav Sonuç Belgesi,

​             ÖSYM’nin web sitesinden öğrencinin Üniversitemize yerleştirildiğini gösteren belgenin bir adet çıktısı.

  1. Diploma veya Mezuniyet Belgesi,

Mezun olunan okuldan alınan diploma ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (Öğrenci aynı anda iki örgün lisans programında kayıtlı olamayacağından, kayıtlı olduğu programdan kaydını sildirdikten sonra üniversitemizdeki programa kaydını yaptırabilecektir).

  1. Transkript ve Ders İçerikleri,

 Mezun olunan Meslek Yüksekokulu Programına ait transkript ve ders içerikleri (onaylı).

  1. Almanca Dil Belgesi,

http://www.tau.edu.tr/yabanci_diller_yuksekokulu/muafiyet_saglayan_dil_belgeleri adresinde belirtilen Almanca Dil Belgesi olmayan ve Almanca bilenler Almanca Yeterlik Sınavına gireceklerdir. Almanca yeterliği sağlayamayanlar Hazırlık Sınıfına kayıt olacaklardır.

  1. Nüfus Cüzdanı,

Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ibraz edilecek).

  1. Fotoğraf,

2 adet 4.5x6 cm ebadında, son altı ay içinde çekilmiş, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak fotoğraf  (fotoğrafların arka yüzüne mutlaka ad, soyad ve bölüm adı yazılmalıdır).

  1. Askerlik Durum Belgesi,

Askerlik durumları, kayıt görevlileri tarafından sorgulanacaktır. Haklarında “Kaydında sakınca yoktur” ibaresi bulunan yükümlülerden askerlik durum belgesi istenilmeyecektir.

  1. Sağlık Kurulu Raporu,

Yalnızca engelli adaylar için. Herhangi bir engeli bulunan adayların engel durumlarını gösterir Sağlık Kurulu Raporu‘nun fotokopisi.

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

1.      Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2.      Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

3.      Belgesi eksik olanların kaydı yapılmaz.

4.      Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

5.      Üniversitemize gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran öğrenci hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

 


Bu sayfa 23-5-2018 16:02 tarihinde güncellendi.