Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi, bünyesinde yer alacak bölümlerde disiplinler arası bakış açısıyla toplum ve kültürü ilgilendiren konularda eğitim vermek ve araştırma yapmak üzere kurulmuştur. Programlar, Bologna sürecine uygun biçimde öğrenci merkezli olarak uluslararası standartlara göre Türk ve Alman bilim insanları tarafından ortak olarak hazırlanmaktadır. Programlarda Türk ve Alman deneyimlerinden yararlanmaya özen gösterilmektedir.

Bu fakülteden mezun olan öğrenciler, konuları ve meseleleri bilimsel bakış açısıyla ele alma, yeni durumlara çözüm üretme, verileri ve olguları değerlendirme kabiliyetini sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinlikte yetiştirilecektir. Bu anlayışından hareketle programların temel amacı, ulusal ve küresel konuları ve sorunları tanıyan, gerektiğinde çözüm önerebilen, alanında uzman, en az bir yabancı dili iyi bilen, araştıran, eleştirel ve analitik düşünme becerisi gelişmiş, bağımsız değerlendirme yeteneğine sahip, kendisini geliştirmeye açık gençleri topluma kazandırmaktır. Fakülte, aynı zamanda toplum ve kültür konularında özgün araştırmalarla bilimsel araştırmalara katkı sağlanan bir merkez olacaktır.

Fakültede eğitim dili Türkçe ve Almancadır ve eğitim süresi 4 yıldır. Almanca bilmeyen veya Almancası yeterli olmayanlar için hazırlık sınıfı açılacaktır. Her bölümde Türk öğretim üyeleri yanı sıra Alman öğretim üyeleri de görev alacak, ders verecek ve akademik etkinliklere katılacaktır.

 


Bu sayfa 29-3-2018 13:30 tarihinde güncellendi.