Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, küreselleşme süreci ile birlikte artan uluslararası eğitim ve araştırma işbirliği felsefesinden hareketle akademik ve kültürlerarası etkileşim ve bilgi/tecrübe paylaşımının kazanç olduğuna inanılarak Türk-Alman akademik işbirliğinin bir sonucu olarak hayat bulmuştur. Fakültede açılan bölümler bu anlayışı yansıtmaktadır ve müfredatlar bu işbirliği ile hazırlanmıştır. Bologna sürecine uygun olarak öğrenci merkezli bir eğitimin verildiği, Türk ve Alman bilim insanlarının görev aldığı fakültede verilen eğitimle ülkesini ve dünyayı tanıyan uzmanlar yetiştirilmekte, bilimsel araştırmalar yapılmaktadır.
 
Fakülteden mezun olan öğrenciler, Üniversitenin kuruluş felsefesine ve konseptine bağlı olarak bilimsel bakış açısıyla yeni durumları tanımlama, analiz etme, değerlendirme ve çözüm üretme kabiliyetini sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinlikte yetiştirilmektedir. Bu anlayışından hareketle programların amacı, alanla ilgili ulusal ve küresel konuları ve sorunları tanıyan, gerektiğinde çözüm önerebilen, alanında uzman, en az bir yabancı dili iyi bilen, eleştirel ve analitik düşünme becerisi gelişmiş, bağımsız değerlendirme yeteneğine sahip, kendisini geliştirmeye açık gençleri topluma kazandırmak; böylece ülke kalkınmasına katkı sağlamaktır.
 
Fakülteden mezun olan öğrenciler, alanlarına göre hem kamu sektörü hem de özel sektör tarafından tercih edilen elemanlar olacaklar; başarılı bir kariyerin temelleri atılacaktır. Mezunlar, çeşitli devlet kurumlarında ve özel sektörde sorumluluk üstlenebilecek yetkinlikte, Almanca bilgileri sayesinde ülke dışına açılma imkânına sahip olacak şekilde eğitilmektedirler.
 
Fakülte, aynı zamanda bünyesinde yer alan bölümlerde görev alan bilim insanlarının yaptığı özgün araştırmalarla bilimsel araştırmalara katkı sağlanan bir kurum niteliğindedir.
 
Fakültede temel eğitim dili Almancadır ve eğitim süresi 4 yıldır. Almanca bilmeyen veya Almancası yeterli olmayanlar için Yabancı Diller Yüksekokuluna bağlı hazırlık sınıfı mevcuttur. Her bölümde Türk öğretim üyeleri yanı sıra Alman öğretim üyeleri de görev almakta, ders verenler uluslararası ve ulusal akademik etkinliklere katılmaktadırlar.

Bu sayfa 28-9-2016 13:07 tarihinde güncellendi.