„Kuram ve Pratikte Kültürel ve Kültürlerarası Yeterlilik –

Bilim ve Firmalar Buluşuyor“

Başlıklı Konferans TAÜ’de Gerçekleştirildi

 

"Kuram ve Pratikte Kültürel ve Kültürlerarası Yeterlilik – Bilim ve Firmalar Buluşuyor"  başlıklı konferans 7-8 Haziran 2018 tarihlerinde Türk-Alman Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fisun Alver ve Kültürlerarası Yönetim Yüksek Lisans Programı Koordinatörü Prof. Dr. Ernst Struck tarafından yönetilen konferansın hedefi, kültür ve iletişim bilimleri araştırmaları teorileri ile şirketlerdeki kültürel çeşitliliği yönetmek için ihtiyaç duyulan uygulamaya yönelik çözümler arasında bir köprü oluşturmak olarak belirlenmişti. Konferansta Türkçe ve Almanca olarak yapılan konuşmalar simultane tercüme edildi. Program Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat ve DAAD TAÜ Konsorsiyumu Başkanı Dr. Wiebke Bachmann’ın, eğitimin birleştiren işlevini vurguladıkları selamlama konuşmaları ile başladı.
 

Prof. Dr. Roy Sommer, Prof. Dr. Uwe Koreik, Betül Çorbacıoğlu
 

İlk sunumların odak noktasını kültürlerarası iletişimde anlatının ve dilin önemi gibi konular oluşturdu. Wuppertal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Roy Sommer konuşmasında, kolektif anlatıların gruplar için taşıdığı yüksek değerin altını çizdi. TAÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Koordinatörü Prof. Dr. Uwe Koreik kültürlerarası anlaşım için yabancı dil öğrenmenin -sıklıkla ihmal edilen- önemine vurgu yaptı. Konunun uygulamaya yönelik yönünü ön plana çıkaran Mercedes-Benz Türk A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Betül Çorbacıoğlu Yaprak, bir şirketteki çeşitlilikten nasıl değerli bir kaynak olarak istifade edilebileceğini açıklayarak, karşılıklı saygı ve yapıcı iletişimin güvene dayalı bir şirket içi kültürün oluşmasında merkezi öneme sahip olduğunu söyledi.

 

Prof. Dr. Fisun Alver, Prof. Dr. Rita Süssmuth, Prof. Dr. Ernst Struck 
 

TAÜ Konsorsiyumu Başkanı Prof. Dr. Rita Süssmuth çok önemli bir konuşma gerçekleştirerek, insanların birlikteliği için sahip olunan imkânların küreselleşme ile birlikte arttığının altını çizdi. Bu kırılma ve değişim nedeniyle insanların kendilerini aciz hissetmemesi gerektiğini söyleyen Süssmuth, daha ziyade pasiflikle lanetlenmiş olmadığımızın bilincinde olmamız gerektiğini kaydetti ve "Yola koyul, cesaret et, şekillendir" ilke sözünü öne çıkardı. 

Uzun yıllardır Bavyera Radyosu’nun başredaktörlüğünü yapan Prof. Sigmund Gottlieb İstanbul’da bulunun Bavyera Radyosu stüdyoları ile yapılan ortak çalışmalardan edindiği tecrübeleri aktardı. Ilmenau Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr Martin Löffelholz ise konuşmasında, gazetecilik kültürlerindeki farklılıklar ile alakalı araştırmasının sonuçlarından bahsetti. Medya konusundaki diğer bir sunum ise yeni medya teknolojilerinin gazeteciliğe etkileri üzerinde araştırma yapan Prof. Dr. Celalettin Aktaş’tan (İstanbul Ticaret Üniversitesi) geldi.

 

Prof. Dr. Celalettin Aktaş Prof. Sigmund Gottlieb, Prof. Dr. Halil Akkanat

 

Konferansın ilk günü konuşmacıların ve katılımcıların birlikte katıldığı Boğaz gezisi ile son buldu.

Konferansın ikinci günü ICU.net AG Passau Şirket Danışmanlığı CEO’su Dr. Fritz Audebert’in konuşması ile başladı. Kültürlerarası sorunsallarda uzman olan Audebert sunumunda, kültürün diplomasi bağlamındaki önemini ve kültürler arasında  "yaşayan köprüler" olarak diplomatların işlevi ile ilgili aydınlatıcı bilgiler sundu. Maltepe Üniversitesi’nden Gül Batuş ise konuşmasında, kültürün gelişim ve dönüşümünden ve buradan hareketle de kültürlerarası iletişimden bahsetti ve bu dönüşümün küreselleşme nedeniyle yoğunlaşan göç hareketleri tarafından gerçekleştiğinin altını çizdi. Konuşmasında zorunlu göçün psikolojik sağlığa etkisine değinen Prof. Dr. İnci User (Acıbadem Üniversitesi) dilin ve dildeki eksik bilginin öneminden bahsetti. Kässbohrer Yönetim Kurulu Üyesi İffet Türken şirket pratiğinde Türk ve Alman çalışanların iş birliğinde kültürlerarası iletişimin öneminden bahsetti.

 


Steven Young


Öğleden sonraki oturum Bosch Türkiye ve Ortadoğu Temsilcisi Steven Young tarafından yapılan, küresel şirketlerde kültürlerarası yönetim konulu sunumla başladı. Young kültürel farklılıkların yanı sıra çeşitliliğin -cinsiyet çeşitliliği, nesil çeşitliliği gibi- diğer formlarını da ortaya koyarak bu farklılıkların başarılı yönetiminin Bosch için merkezi öneme sahip olduğuna değindi. Uluslararası Münih Havalimanı Genel Müdürlüğü’nden Dr. Andreas Landes sunumunda kültürlerarası çalışanların meydana getirebileceği pozitif sinerjilerin önemine vurgu yaptı. 

 

Prof. Dr. Martin Löffelholz

Ünite İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Işıl Arıdağ göç yoluyla gerçekleşen kültürlerarası karşılaşmalardan bahsederek, konferansta irdelenen diğer kültürlerin algılanmasında geleneksel ve yeni medyanın önemi, kültürlerarası anlaşımın anahtarı olarak diğer insanlara karşı duygudaşlık ve kabulün önemi gibi konulara değindi.
 


"Kültürlerarası Yeterlilik" temasının yüksek önemi ve bilim insanları ile şirket temsilcilerini bir diyalog etrafında buluşturan format yüksek katılımcı sayısı ile hak ettiği rağbeti gördü. Bilim ve ekonomi dünyasından yaklaşık 130 temsilci ve öğrenciler konferansa katılım sağladılar. Özellikle öğrenciler konuşmacılara doğrudan soru sorma ve sunulan bazı tezlere eleştiri yöneltme fırsatını değerlendirdiler.

 

 


Bu sayfa 10-4-2019 15:02 tarihinde güncellendi.